Realizacje

Obwodnica Kępna (fot. M. Staszyk)

Budowa obwodnicy Kępna w ciągu drogi ekspresowej S11

Realizowane |10.06.2016

Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem pn.: Budowa obwodnicy miejscowości Kępno w ciągu drogi ekspresowej S11– odcinek I.[więcej]


Gliwice - Odcinek G2 (fot. K. Krzemiński)

DTŚ - Odcinek G2 w Gliwicach

Realizowane |10.06.2016

DTŚ - Odcinek G2 w Gliwicach – okres gwarancyjny (36 m-cy).[więcej]


Gliwice - Odcinek G1 (fot. K. Krzemiński)

DTŚ - Odcinek G1 w Gliwicach

Realizowane |10.06.2016

DTŚ - Odcinek G1 w Gliwicach – okres gwarancyjny (36 m-cy).[więcej]


Zabrze - Odcinki Z3 i Z4 (fot. K. Krzemiński)

DTŚ - Odcinki Z3 i Z4 w Zabrzu

Realizowane |10.06.2016

DTŚ - Odcinek Z3, Z4 od granicy z m. Gliwice do węzła de Gaulle'a w Zabrzu – okres gwarancyjny (36 m-cy).[więcej]


Droga ekspresowa S8 (foto: DTŚ SA)

Budowy drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Syców - węzeł Walichnowy (A1)

Realizacje zakończone |09.06.2016

Zarządzanie, pełnienie nadzoru inwestorskiego i koordynacja realizacji budowy drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Syców - węzeł Walichnowy (A1) dla odcinków realizacyjnych nr: 1,2,3.[więcej]