Realizacje

Pełnienie nadzoru nad realizacją zadania pn.: „Budowa drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98 w formule Zaprojektuj i zbuduj” stanowiącej fragment Wschodniej Obwodnicy Wrocławia.

Realizowane |16.08.2017

Inwestor (Zamawiający): Dolnośląska Służba Dróg i Kolei, Wrocław Długość realizowanego odcinka: ok. 9,850 km Obiekty inżynierskie (m.in.): 2 wiadukty,2 mosty,2 skrzyżowania typu „rondo”,4 skrzyżowania skanalizowane. Łączna[więcej]


Zarządzanie i sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad opracowaniem dokumentacji projektowej i realizacją robót budowlanych w ramach Projektu POIiŚ 5.2-6

Realizowane |04.08.2017

„Prace na linii kolejowej nr 1 na odcinku CZĘSTOCHOWA – ZAWIERCIE” w km 229,350 – 273,265 [więcej]


Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w trakcie realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej (nr 160 166 S) ul. Czołgistów w Bielsku-Białej; Rozbudowa drogi powiatowej (nr 7468 S) ul. Szerokiej w Bielsku-Białej.

Realizacje zakończone |20.07.2017

Inwestor (zamawiający): Miejski Zarząd Dróg, Bielsko-Biała Zakres kontraktu: nadzorowanie robót Wykonawcy Kontraktu i zatwierdzanie wszelkich materiałów, techniki i technologii budowlanej oraz jakości wykonania zgodnie z[więcej]


Pełnienie nadzoru nad projektem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktami pn.: „Projekt i budowa autostrady A2 WARSZAWA – KUKURYKI na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego” z podziałem na dwa zadania.

Realizowane |06.07.2017

Pełnienie nadzoru nad projektem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktami pn.: „Projekt i budowa autostrady A2 WARSZAWA – KUKURYKI na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego” z podziałem na dwa[więcej]


Zarządzanie i nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych na odcinkach linii kolejowych E30 i nr 95 w KRAKOWIE

Realizowane |16.06.2017

w ramach projektu nr 2015-PL-TM-0004-W pn.: „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej.”[więcej]