Realizacje

Droga Regionalna Racibórz – Pszczyna

Pełnienie funkcji koordynatora czynności nadzoru inwestorskiego oraz zarządzanie kontraktem pn.:

Realizowane |01.02.2017

Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna, etap I-IV w RYBNIKU i ŻORACH (zadanie I) i budowa Drogi Śródmiejskiej na odcinku od ul. Obwiednia południowa do Węzła Śródmiejskiego w RYBNIKU (zadanie II). [więcej]


Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem pn.: Budowa obwodnicy BOLKOWA w ciągu drogi krajowej nr 3 i nr 5.

Realizowane |15.12.2016

Długość realizowanego odcinka: 7,8 km, w tym 5,7 km drogi krajowej nr 3 i 2,1 km drogi krajowej nr 5. Klasa drogi: GP (jednojezdniowa). Ilość obiektów inżynierskich: 3 estakady, 3 wiadukty drogowe (w tym 2 nad drogą). Czas[więcej]


Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na terenie miasta PRUSZKÓW

Realizowane |14.08.2016

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 relacji Warszawa – Pruszków – Żyrardów – Kamion na odcinku: od ulicy Partyzantów do ulicy Bohaterów Warszawy wraz z przebudową magistrali wodociągowej Dn 600 mm L=1227,0 m w Al. Jerozolimskich[więcej]


Budowa drogi ekspresowej S7 i drogi krajowej DK 47 (fot. M. Staszyk)

Budowa drogi ekspresowej S7 i drogi krajowej DK 47

Realizowane |22.06.2016

Budowa drogi ekspresowej S7 Kraków – Rabka na odcinku SKOMIELNA BIAŁA – CHABÓWKA oraz drogi krajowej DK 47 na odcinku Rabka – Chabówka – nadzór nad realizacją robót i zarządzanie kontraktem na odcinkach 1, 2 i 3.[więcej]


Obwodnica Kępna (fot. M. Staszyk)

Budowa obwodnicy Kępna w ciągu drogi ekspresowej S11

Realizowane |10.06.2016

Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem pn.: Budowa obwodnicy miejscowości Kępno w ciągu drogi ekspresowej S11– odcinek I.[więcej]