Wiadomości

W dniu 16 lutego 2023 roku podpisaliśmy z Centralnym Portem Komunikacyjny sp. z o.o.umowę dotyczącą realizacji zadania pn.:

Wiadomości |16.02.2023

Świadczenie usług Inżyniera Kontraktu dla Zadania Inwestycyjnego pn. Budowa linii kolejowej nr 85 na odc. Warszawa Zachodnia – CPK – Łódź Niciarniana (bez odcinka w obrębie Węzła kolejowego CPK) w podziale na 2 Części – w


Foto: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

17 listopada 2022 roku podpisaliśmy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie umowę na pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.:

Wiadomości |17.11.2022

Budowa drogi S6 Koszalin – Słupsk, Odcinek 2, Budowa obwodnicy Sławna w ciągu S6 (początek obwodnicy m. Sławno /bez w. "Bobrowice" - początek obwodnicy w. Słupsk /bez w. "Słupsk Zachód")


30 września 2022 roku podpisaliśmy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie umowę na pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.:

Wiadomości |03.10.2022

„Budowa drogi S6 Koszalin – Słupsk, Odcinek 1, Koniec obwodnicy Koszalina i Sianowa /bez w. "Sianów Wschód"/ - początek obwodnicy m. Sławno /z w. "Bobrowice"/.”


24 sierpnia 2022 roku podpisaliśmy z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach umowę na świadczenie usług Konsultanta zadania Inwestycyjnego pn.:

Wiadomości |01.09.2022

„ŚWIADCZENIE USŁUGI KONSULTANTA DLA ZADANIA PN.: „PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 408 NA ODCINKU OD M. GLIWICE DO GRANICY WOJEWÓDZTWA, ETAP I: BUDOWA OBWODNICY SOŚNICOWIC”


25 maja 2022 roku podpisaliśmy z Miastem Zabrze - MZD w Zabrzu umowę na Świadczenie usług inżyniera dla inwestycji pn.:

Wiadomości |25.05.2022

„Budowa przedłużenia Alei Korfantego na odcinku od skrzyżowania z ulicą Heweliusza do ulicy Brygadzistów w Zabrzu”.