Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Ogłoszenia |01.08.2022

DTŚ Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (40-877) przy ul. Mieszka I 10 ogłasza przetarg pisemny nieograniczony, na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej księgą wieczystą nr KA1K/00001824/1, prowadzoną[więcej]


Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie wyboru firmy do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego

Ogłoszenia |07.10.2021

Rada Nadzorcza Spółki DTŚ S.A. na posiedzeniu w dniu 06 października 2021 r. podjęła uchwałę w sprawie wyboru firmy Biuro Biegłych Rewidentów „EKO-BILANS” Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-248), ul. P.O.W. nr 29 m. 3 do[więcej]


Oferujemy do wynajęcia atrakcyjny lokal o powierzchni 135 m2

Ogłoszenia |17.09.2021

znajdujący się w Katowicach przy ulicy Kochanowskiego 3 na parterze budynku, w którym funkcjonuje Akademik Polonia. [więcej]


Ogłoszenie Rady Nadzorczej dotyczące badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 i 2022

Ogłoszenia |14.09.2021

Rada Nadzorcza Spółki DTŚ S.A. zaprasza zainteresowane uprawnione podmioty – firmy audytorskie do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 i 2022[więcej]