Rozwój

(fot. M. Staszyk)
(fot. M. Staszyk)

         DZIAŁALNOŚĆ DEWELOPERSKA

Nabycie lub pozyskanie dyspozycji , budowa lub przekształcenie , sprzedaż lub wynajęcie – to formaty zagadnień DEWELOPERA, to działania które realizujemy. Preferowany segment działania B2B, obejmuje w szczególności:

 • nabywanie nieruchomości na zlecenie.
 • analizę rynku i wyszukiwanie nieruchomości na wskazane przez Klienta cele.
 • przekształcenia stanu prawnego lub zagospodarowania nieruchomości.
 • długoterminową dzierżawę terenów.
 • nabywanie nieruchomości zabudowanych w celu ich przekształcenia, modernizacji i ew. sprzedaży.
 • realizacją nowych obiektów na terenie własnym, głównie w sektorze b2b.
 • zarządzanie obiektami, terenami  własnymi i na zlecenie.
 • regulacją stanów prawnych nieruchomości.

 

         OCHRONA ŚRODOWISKA

Zagospodarowanie odpadów

Zachodzące przemiany w gospodarowaniu odpadami wymuszają stosowanie coraz to nowszych, zgodnych z prawem oraz perspektywicznie zgodnych z wytycznymi Unii Europejskiej, technologii, logistyki, obróbki i przekształcania odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych i komunalnych.

Dla naszych obecnych i przyszłych Partnerów oferujemy:

 • dobór najlepszych dostępnych technologii przetwarzania odpadów,
 • analizę otoczenia w odniesieniu planowanych inwestycji,
 • przygotowanie inwestycji i pomoc w pozyskaniu funduszy,

Gospodarka wodno-ściekowa.

Intensywny rozwój sieci oraz technologii oczyszczania ścieków (budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków) unaocznił narastający problem zagospodarowania rosnącego strumienia osadów ściekowych, zwłaszcza w dużych aglomeracjach miejskich.

Dla naszych obecnych i przyszłych Partnerów oferujemy:

 • dobór najlepszych dostępnych technologii zagospodarowania osadów ściekowych,
 • analizę otoczenia i integracja systemów w odniesieniu planowanych inwestycji,
 • przygotowanie inwestycji i pomoc w pozyskaniu funduszy,

Energia odnawialna.

Nałożone przez Unię Europejską oczekiwanie dotyczące zwiększenia udziału wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych intensywnie sprzyja wykorzystaniu wiatru, słońca, biomasy i pokrewnych jako źródeł wytwarzania energii elektrycznej. Szybki rozwój technologii w tym obszarze dynamicznie zwiększa opłacalność realizacji takich inwestycji.

Dla naszych obecnych i przyszłych Partnerów oferujemy:

 • dobór najlepszych dostępnych technologii energii elektrycznej z wiatru, słońca i biomasy,
 • analizę otoczenia w odniesieniu planowanych inwestycji,
 • przygotowanie inwestycji i pomoc w pozyskaniu funduszy,