Realizacje

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w trakcie realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej.

Realizowane |27.04.2018

Inwestor (zamawiający): Miasto Bielsko-Biała – Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej KONTRAKT I: Wykonanie Robót polegających na rozbudowie ul. Krakowskiej i ul. Krzyżowej Zakres pra rozbudowa ul. Krakowskiej na odcinkach o[więcej]


Pełnienie nadzoru nad realizacją zadania pn.: „Budowa drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98 w formule Zaprojektuj i zbuduj” stanowiącej fragment Wschodniej Obwodnicy Wrocławia.

Realizowane |16.08.2017

Inwestor (Zamawiający): Dolnośląska Służba Dróg i Kolei, Wrocław Długość realizowanego odcinka: ok. 9,850 km Obiekty inżynierskie (m.in.): 2 wiadukty,2 mosty,2 skrzyżowania typu „rondo”,4 skrzyżowania skanalizowane. Łączna[więcej]


Zarządzanie i sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad opracowaniem dokumentacji projektowej i realizacją robót budowlanych w ramach Projektu POIiŚ 5.2-6

Realizowane |04.08.2017

„Prace na linii kolejowej nr 1 na odcinku CZĘSTOCHOWA – ZAWIERCIE” w km 229,350 – 273,265 [więcej]


Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w trakcie realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej (nr 160 166 S) ul. Czołgistów w Bielsku-Białej; Rozbudowa drogi powiatowej (nr 7468 S) ul. Szerokiej w Bielsku-Białej.

Realizowane |20.07.2017

Inwestor (zamawiający): Miejski Zarząd Dróg, Bielsko-Biała Zakres kontraktu: nadzorowanie robót Wykonawcy Kontraktu i zatwierdzanie wszelkich materiałów, techniki i technologii budowlanej oraz jakości wykonania zgodnie z[więcej]


Pełnienie nadzoru nad projektem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktami pn.: „Projekt i budowa autostrady A2 WARSZAWA – KUKURYKI na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego” z podziałem na dwa zadania.

Realizowane |06.07.2017

Pełnienie nadzoru nad projektem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktami pn.: „Projekt i budowa autostrady A2 WARSZAWA – KUKURYKI na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego” z podziałem na dwa[więcej]