DTŚ SA ogłasza postępowanie prowadzone w trybie Aukcji

Ogłoszenia |12 styczeń 2021 |

mające na celu sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Kochanowskiego 3 wraz z prawem własności położonego na niej budynku stanowiącego odrębną nieruchomość

 

treść całego ogłoszenia wraz z załącznikami dostępne poniżej w formacie PDF