16 czerwca 2020 roku podpisaliśmy umowę na pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: Budowa drogi ekspresowej S1 odcinek Przybędza - Milówka

Wiadomości |16 czerwiec 2020 |

16 czerwca 2019 roku w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach podpisaliśmy umowę na pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Budowa drogi ekspresowej S1 (dawniej S69) Bielsko-Biała –Żywiec -Zwardoń, odcinek Przybędza-Milówka (obejście Węgierskiej Górki)”.

Funkcję tę będziemy pełnić w konsorcjum z firmą INKO Consulting Spółka z o. o. z Pszczyny, która jest naszym partnerem.