23 maja 2019 roku w siedzibie ZDW w Katowicach podpisaliśmy umowę na świadczenie usług Konsultanta dla inwestycji pn.: „Budowa regionalnej drogi Racibórz – Pszczyna od włączenia do DK 45 w gminie Rudnik do granicy miasta na prawach po

Wiadomości |23 maj 2019 |

23 maja 2019 roku w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach podpisaliśmy umowę na świadczenie usług Konsultanta dla inwestycji pn.: „Budowa regionalnej drogi Racibórz – Pszczyna od włączenia do DK 45 w gminie Rudnik do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik – etap 4 i etap 5 Wschodnia Obwodnica Raciborza”.

Nadzór nad robotami budowlanymi na terenie gmin Racibórz i Rudnik o łącznej długości budowy nowego ciągu drogi 7,83 km będziemy pełnić w samodzielnie.