22.09.2023r. podpisaliśmy umowę z CPK sp. z o.o. na świadczenie usług inżyniera kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn.: „BUDOWA TUNELU DALEKOBIEŻNEGO W ŁODZI WRAZ Z WŁĄCZENIEM W LINIĘ NR 14” W PODZIALE NA DWIE CZĘŚCI

Wiadomości |22 wrzesień 2023 |

Część 1: usługi Inżyniera Kontraktu dla Zamierzenia ŁDK, tj. zamierzenia budowlanego pn. „Budowa kanalizacji kablowej stanowiącej element zasilania podstacji trakcyjnej dla linii kolejowej realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. «Budowa tunelu dalekobieżnego w Łodzi w ciągu linii kolejowej nr 85 wraz z włączeniem w linię kolejową nr 14», w zakresie kilometrażu od km około 0+361 do km około 0+455 dla toru 1 i od km około 0+360 do km około 0+454 dla toru 2” wraz z przebudową posadowienia polegającą na wzmocnieniu fundamentów budynku Łódzkiego Domu Kultury”.