W dniu 16 lutego 2023 roku podpisaliśmy z Centralnym Portem Komunikacyjny sp. z o.o.umowę dotyczącą realizacji zadania pn.:

Wiadomości |16 luty 2023 |

Świadczenie usług Inżyniera Kontraktu dla Zadania Inwestycyjnego pn. Budowa linii kolejowej nr 85 na odc. Warszawa Zachodnia – CPK – Łódź Niciarniana (bez odcinka w obrębie Węzła kolejowego CPK) w podziale na 2 Części – w zakresie Części 2.