15 lutego 2022 roku podpisaliśmy z GDDKiA w Lublinie umowę na pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.:

Wiadomości |17 luty 2022 |

„Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Białystok – Lubartów, Kock (początek obwodnicy) - Lubartów w. „Lubartów Północ” z podziałem na dwie części: Część 2: odc. 2 Kock (koniec obwodnicy Woli Skromowskiej) - w. Lubartów Północ (bez węzła) o dł. ok. 15,824 km”.