04 lutego 2022 roku podpisaliśmy z GDDKiA w Gdańsku umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego i zarządzanie kontraktem pn.:

Wiadomości |06 luty 2022 |

„Budowa węzła „Sianów Zachód” w ramach inwestycji pn. „Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S6 wraz z odcinkiem S11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód od km 6+400 do km 14+300”.