17 stycznia 2022 roku podpisaliśmy z GDDKiA w Gdańsku umowę na pełnienie nadzoru nad realizacją zadania pn.: Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku granica województwa - Buszkowo.

Wiadomości |20 styczeń 2022 |

17 stycznia 2022 roku podpisaliśmy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku  umowę na pełnienie nadzoru nad realizacją zadania pn.: Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku granica województwa - Buszkowo.