22 marca 2021 roku podpisaliśmy z GDDKiA w Białymstoku umowę na pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktami pn.:

Wiadomości |22 marzec 2021 |
S19 Haćki - Bielsk Podlaski
S19 Bielsk Podlaski - Boćki

1) Projekt i Budowa drogi S19 na odcinku Haćki – węzeł Bielsk Podlaski Zachód (z węzłem) z odcinkiem drogi krajowej nr 66 do istniejącej drogi krajowej nr 19.   2) Projekt i budowa drogi S19 na odcinku węzeł Bielsk Podlaski zachód (bez węzła) - węzeł Boćki (z węzłem).