Wiadomości

15 lutego 2022 roku podpisaliśmy z GDDKiA w Lublinie umowę na pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.:

Wiadomości |17.02.2022

„Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Białystok – Lubartów, Kock (początek obwodnicy) - Lubartów w. „Lubartów Północ” z podziałem na dwie części: Część 2: odc. 2 Kock (koniec obwodnicy Woli Skromowskiej) - w. Lubartów Północ


04 lutego 2022 roku podpisaliśmy z GDDKiA w Gdańsku umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego i zarządzanie kontraktem pn.:

Wiadomości |06.02.2022

„Budowa węzła „Sianów Zachód” w ramach inwestycji pn. „Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S6 wraz z odcinkiem S11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód od km 6+400 do km 14+300”.


31 stycznia 2022 roku podpisaliśmy z Miastem Poznań umowę na Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu

Wiadomości |02.02.2022

wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji Zadania Inwestycyjnego pn.: „Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20”.


17 stycznia 2022 roku podpisaliśmy z GDDKiA w Gdańsku umowę na pełnienie nadzoru nad realizacją zadania pn.: Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku granica województwa - Buszkowo.

Wiadomości |20.01.2022

17 stycznia 2022 roku podpisaliśmy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku  umowę na pełnienie nadzoru nad realizacją zadania pn.: Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku granica województwa - Buszkowo.[więcej]


29 listopada 2021 roku podpisaliśmy z GDDKiA w Kielcach umowę na pełnienie nadzoru

Wiadomości |29.11.2021

nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Projekt i budowa drogi S19 na odcinku Malewice-Chlebczyn”.