Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.:

Realizowane |14 czerwiec 2019 |

„Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) – Lubawka zadanie IV od węzła Kamienna Góra Północ (z węzłem) do granicy państwa, o długości ok. 15,3 km”

Inwestor (zamawiający): Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Wrocław

Długość realizowanego odcinka: 15,3 km

Zakres prac: 

 • Budowa drogi ekspresowej o długości ok. 15,3 km i przekroju 2 x 2 pasy ruchu;
 • Budowa 3 węzłów drogowych: Kamienna Góra Północ km ok. 55+125, Kamienna Góra Południe km ok. 59+367 i Lubawka km ok. 67+346;
 • Zaprojektowanie i budowa 2 skrzyżowań dwupoziomowych drogi z linią kolejową;
 • Budowa obiektów inżynierskich w ciągu drogi ekspresowej S3 i w ciągu dróg krzyżujących się z drogą ekspresową S3:
  - 12 obiektów inżynierskich w ciągu drogi S-3 – w tym 9 wiaduktów drogowych i 3 mosty drogowe,
  - 5 wiaduktów nad drogą ekspresową, w ciągu dróg lokalnych;
  - 3 przejazdy gospodarcze;
  - 16 przepustów dla celów ekologicznych (przejścia dla małych zwierząt i płazów);
 • Budowa urządzeń ochrony środowiska, w tym między innymi: pasów zieleni izolacyjnej, ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych, urządzeń oczyszczających, systemu odprowadzającego wody opadowe, zbiorników infiltracyjnych;
 • Wykonanie Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem.
 • Stała organizacja ruchu na drodze ekspresowej i odcinkach przebudowywanych dróg lokalnych.
 • Wykonanie nasadzeń zieleni.

Wykonawca kontraktu:

Konsorcjum firm:
                     - MOSTY Łódź S.A. z Łodzi - lider
                     - Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo - Inżynieryjnego S.A. z Torunia - partner

Wartość przewidzianych do wykonania prac projektowych oraz robót budowlano-montażowych (brutto): 879 696 969,70    PLN

Czas realizacji nadzoru: 47 m-cy, w tym 15 m-cy przeglądów i rozliczenia Kontraktu (od czerwca 2019 r., tj. od dnia podpisania umowy)

Funkcję nadzoru inwestorskiego pełni konsorcjum firm:
                     - DTŚ SA Katowice (lider konsorcjum)
                     - INKO Consulting Spółka z o. o. Pszczyna