Świadczenie usługi Konsultanta dla inwestycji pn.: „Budowa regionalnej drogi Racibórz – Pszczyna od włączenia do DK 45 w gminie Rudnik do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik – etap 4 i etap 5 Wschodnia Obwodnica Raciborza”

Realizowane |23 maj 2019 |

Nadzór nad robotami budowlanymi w zakresie budowy nowego ciągu drogi wojewódzkiej nr 935

Długość realizowanego odcinka: 7,83 km

Zakres prac obejmuje:

 1. Budowę nowego ciągu drogi wojewódzkiej nr 935 wraz z budową węzłów i skrzyżowań na połączeniu z innymi drogami, m.in.:
  • DK 45 w gminie Rudnik,
  • ul. Podmiejską,
  • ul. Rudzką.
 2. Budowę obiektów inżynierskich oraz przepustów.
 3. Budowę odwodnienia.
 4. Budowę urządzeń ochrony środowiska.
 5. Budowę i przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej.
 6. Przebudowę sieci trakcyjnej na skrzyżowaniu z linia kolejową nr 151.
 7. Wycinkę drzew i nasadzenia.
 8. Budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

Wykonawca kontraktu: w trakcie procedury wyboru

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie robót budowlano-montażowych (brutto):  292 839 302,99 PLN

Czas realizacji nadzoru: 34 m-ce, w tym 2 m-ce rozliczeń ( od maja 2019 r., tj. od dnia podpisania umowy)

Funkcję nadzoru inwestorskiego pełni:
                     - DTŚ SA Katowice