Zarządzanie Kontraktem i pełnienie nadzoru nad zadaniem: „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S52 odc. Północna Obwodnica Krakowa: węzeł Modlnica – węzeł Kraków Mistrzejowice (bez węzła)”

Realizowane |09 maj 2019 |

Inwestor (zamawiający): Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Kraków

Długość realizowanego odcinka: 12,5 km,

Zakres prac: 

 1. opracowanie Dokumentacji Projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń i decyzji administracyjnych,
 2. roboty przygotowawcze,
 3. roboty drogowe w zakresie:
 • budowy odcinka drogi ekspresowej nr 52 długości od 2+134,5 km do 14+461,61 wraz z przyległą infrastrukturą techniczną,
 • budowy trzech węzłów drogowych i rozbudowy jednego węzła drogowego,
 • budowy dwóch tuneli drogowych (870m i 650 m),
 • przebudowy istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą ekspresową,
 • budowy obiektów inżynierskich,
 • systemu odwodnienia drogowego,
 • budowy chodników i zatok autobusowych,
 • urządzeń ochrony środowiska,
 • przebudowy kolidujących urządzeń,
 • urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
 • przebudowy infrastruktury kolejowej,
 • rekultywacji terenów zajętych przez Wykonawcę (po zakończeniu robót).

Wykonawca kontraktu (zadanie II odcinek B):

Konsorcjum: 

 • Gülermak Ağir Sanayi Ínşaat ve Taahhüt A.Ş., Ankara, Turcja
 • Mosty - Łódź S.A. z Łodzi
 • Gülermak Spółka z o.o. z Warszawy

Wartość wykonania przedmiotu zamówienia (brutto): 1 427 968 500,00 zł PLN

Podstawowy czas realizacji nadzoru: 66 m-cy (od maja 2019 r., tj. od dnia podpisania umowy)

Funkcję nadzoru inwestorskiego pełni konsorcjum firm:

 • INKO Consulting Spółka z o. o. Pszczyna (lider konsorcjum)
 • DTŚ SA Katowice