Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie inwestycją oraz pełnienie nadzoru nad realizacją i zarządzanie zadaniami dodatkowymi dla Kontraktu:

Realizowane |18 kwiecień 2019 |

„Projekt i budowę autostrady A-1 Tuszyn–gr. woj. łódzkiego/śląskiego. Zad. I Odc. A 335+937,65–351+800. Zad. II Odc. B 351+800–376+000. Zad. III Odc. C 376+000–392+720. Zad. IV Odc. D 392+720–399+742,51”

Inwestor (zamawiający): Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Łódź

Długość realizowanego odcinka: 24,2 km

Część 2 Zadanie B

Zakres prac: 

 1. opracowanie Dokumentacji Projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń i decyzji administracyjnych,
 2. roboty przygotowawcze,
 3. roboty drogowe w zakresie:
 • budowy odcinka autostrady A1 na odcinku – węzeł Bełchatów (bez węzła) – węzeł Kamieńsk (z węzłem) wraz z przyległą infrastrukturą techniczną,
 • zaprojektowania i wykonania konstrukcji nawierzchni z warstwą nawierzchniową z betonu cementowego na autostradzie (Trasa Główna),
 • przebudowy istniejących dróg w zakresie kolizji z autostradą, budowy dróg innych niż autostrada oraz infrastruktury dla pieszych i rowerzystów,
 • budowy obiektów inżynierskich,
 • systemu odwodnienia terenu,
 • urządzeń ochrony środowiska: zabezpieczeń akustycznych, przejść dla zwierząt, przepustów ekologicznych wraz z ogrodzeniem ochronno-naprowadzającym, zieleni,
 • przebudowy kolidujących urządzeń,
 • urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
 • Systemu Zarządzania Ruchem,
 • rekultywacji terenów zajętych przez Wykonawcę (po zakończeniu robót).

Wykonawca kontraktu (zadanie II odcinek B): MIRBUD S.A., Skierniewice

Wartość przewidzianych do wykonania prac projektowych oraz robót budowlano-montażowych (brutto): 857 000 000,00 PLN

Czas realizacji nadzoru: 62 m-ce, w tym 15 m-cy gwarancji ( od kwietnia 2019 r., tj. od dnia podpisania umowy)

Funkcję nadzoru inwestorskiego pełni konsorcjum firm:

 • DTŚ SA Katowice (lider konsorcjum)
 • INKO Consulting Spółka z o. o. Pszczyna