Świadczenie usług Konsultanta dla inwestycji p.n.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933”

Realizowane |04 kwiecień 2019 |
Przebudowa DW 933 odcinek I
Przebudowa DW 933 odcinek I
Przebudowa DW 933 odcinek II
Przebudowa DW 933 odcinek II

Inwestor (zamawiający): Zarząd Dróg Wojewódzkich, Katowice

Nadzór nad robotami budowlanymi w zakresie odcinków I i II o łącznej długości rozbudowy drogi 23,3 km

Odcinek I na terenie gmin Wodzisław Śląski i Mszana
Długość realizowanego odcinka: 7,2 km

Odcinek II na terenie gmin Pawłowice, Pszczyna i Suszec
Długość realizowanego odcinka: 16,1 km

Zakres prac obejmuje:

  1. Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 933 polegającą na rozbudowie układu drogowego wraz z budową nowej i przebudową istniejącej infrastruktury.
  2. Poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, pieszego i rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej, uporządkowanie odwodnienia pasa drogowego oraz dostosowanie parametrów technicznych drogi do parametrów drogi klasy G.

Wykonawca kontraktu: w trakcie procedury wyboru

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie robót budowlano-montażowych (brutto):
Dla odcinka I  184 465 050,93 PLN
Dla odcinka II 127 507 506,01 PLN

Czas realizacji nadzoru: 31 m-cy, w tym 2 m-ce rozliczeń ( od kwietnia 2019 r., tj. od dnia podpisania umowy)

Funkcję nadzoru inwestorskiego pełni: DTŚ SA Katowice