Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w trakcie realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej.

Realizacje zakończone |27 kwiecień 2018 |

Inwestor (zamawiający): Miasto Bielsko-Biała – Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej

KONTRAKT I: Wykonanie Robót polegających na rozbudowie ul. Krakowskiej i ul. Krzyżowej

Zakres pra

 • rozbudowa ul. Krakowskiej na odcinkach o łącznej długości 4,7 km,
 • rozbudowa/budowa ul. Krzyżowej na odcinkach o długości 440 m,
 • przebudowa 22 istniejących skrzyżowań  ul. Krakowskiej,
 • budowa 2 nowych skrzyżowań,
 • budowa 1 mostu, 1 wiaduktu, 7 przepustów, 4 ścian oporowych,
 • budowa/przebudowa infrastruktury technicznej wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu

KONTRAKT II: Wykonanie Robót polegających na rozbudowie ul. Żywieckiej

Zakres prac:

 • rozbudowa  ul. Żywieckiej na odcinkach o długości 2,5 km,
 • przebudowa 18 istniejących skrzyżowań ul. Żywieckiej,
 • rozbudowa mostu na rzece Niwka,
 • budowa ścian oporowych,
 • budowa/przebudowa przynależnej infrastruktury technicznej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

Wykonawca całego kontraktu (kontrakt I i II): EUROVIA POLSKA SA z KOBIERZYC

Wartość przewidzianych do wykonania robót budowlano-montażowych (brutto): 

 • Kontrakt I – 52 568 167,95 zł
 • Kontrakt II – 42 552 065,91 zł

Łącznie: 95 120 233,86 zł

Czas realizacji nadzoru: 32 m-ce, w tym 12 m-cy gwarancji (od dnia podpisania umowy)

Funkcję nadzoru inwestorskiego pełni:

                     - DTŚ SA Katowice