Pełnienie nadzoru nad projektem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktami pn.: „Projekt i budowa autostrady A2 WARSZAWA – KUKURYKI na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego” z podziałem na dwa zadania.

Realizowane |06 lipiec 2017 |

Pełnienie nadzoru nad projektem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktami pn.: „Projekt i budowa autostrady A2 WARSZAWA – KUKURYKI na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego” z podziałem na dwa zadania. 

Inwestor (zamawiający): Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Warszawa

ZADANIE A: Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł

                        „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego – odcinek I od

                         węzła „Lubelska” (bez węzła) do węzła „Konik” (z węzłem) o długości

                         5,58 km.

Zakres prac: - budowa odcinka autostrady wraz z przynależną infrastrukturą techniczną oraz

                        urządzeniami bezpieczeństwa ruchu,

                     - budowa obiektów inżynierskich wraz z węzłem „Konik”.

ZADANIE B: Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł

                        „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego – odcinek II od

                        węzła „Konik” (bez węzła) do początku obwodnicy Mińska Mazowieckie-

                        go o długości 9.189 km.

Zakres prac: - budowa odcinka autostrady wraz z przynależną infrastrukturą techniczną oraz

                        urządzeniami bezpieczeństwa ruchu,

                     - budowa OUA i MOP,

                     - budowa obiektów inżynierskich.

 

Wykonawca całego kontraktu (zadanie A i B): POLAQUA Sp. z o.o. Piaseczno

Wartość przewidzianych do wykonania prac projektowych oraz robót budowlano-montażowych (brutto): 502 523 571,80 PLN

Czas realizacji nadzoru: 55 m-cy, w tym 15 m-cy gwarancji ( od     lipca 2017 r., tj. od dnia podpisania umowy)

Funkcję nadzoru inwestorskiego pełni konsorcjum firm:

                     - DTŚ SA Katowice (lider konsorcjum)

                     - MP-MOSTY Sp. z o.o. Kraków