Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem pn.: Budowa obwodnicy BOLKOWA w ciągu drogi krajowej nr 3 i nr 5.

Realizowane |15 grudzień 2016 |

Długość realizowanego odcinka: 7,8 km, w tym 5,7 km drogi krajowej nr 3 i 2,1 km drogi krajowej nr 5.

Klasa drogi: GP (jednojezdniowa).

Ilość obiektów inżynierskich:

3 estakady,

3 wiadukty drogowe (w tym 2 nad drogą).

Czas realizacji nadzoru : 58 m-cy, w tym 15 m-cy gwarancji (od 14.12.2016 r., tj. dnia podpisania umowy).

Wartość przewidzianych do wykonania prac projektowych i robót budowlano-montażowych (brutto): 73 451 216,23 PLN

Wykonawca robót:
Konsorcjum firm: MIRBUD SA, Skierniewice (Lider)
                              PBDiM KOBYLARNIA SA, Brzoza