Budowa obwodnicy Kępna w ciągu drogi ekspresowej S11

Realizacje zakończone |10 czerwiec 2016 |
Obwodnica Kępna (fot. M. Staszyk)
Obwodnica Kępna (fot. M. Staszyk)

Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem pn.: Budowa obwodnicy miejscowości Kępno w ciągu drogi ekspresowej S11– odcinek I.

Klasa drogi: S

Długość realizowanego odcinka:  4,40 km, w tym obiekty inżynierskie: 2 wiadukty, 1 przejście dla zwierząt

Czas realizacji: 2015-2018

Wartość wykonanych robót budowlano-montażowych (brutto): 66 022 710 PLN

Wykonawca robót:

Konsorcjum firm: Budimex SA Warszawa