24 sierpnia 2022 roku podpisaliśmy z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach umowę na świadczenie usług Konsultanta zadania Inwestycyjnego pn.:

Wiadomości |01 wrzesień 2022 |

„ŚWIADCZENIE USŁUGI KONSULTANTA DLA ZADANIA PN.: „PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 408 NA ODCINKU OD M. GLIWICE DO GRANICY WOJEWÓDZTWA, ETAP I: BUDOWA OBWODNICY SOŚNICOWIC”