25 maja 2022 roku podpisaliśmy z Miastem Zabrze - MZD w Zabrzu umowę na Świadczenie usług inżyniera dla inwestycji pn.:

Wiadomości |25 maj 2022 |

„Budowa przedłużenia Alei Korfantego na odcinku od skrzyżowania z ulicą Heweliusza do ulicy Brygadzistów w Zabrzu”.