Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.:

Realizowane |29 listopad 2021 |

„Projekt i budowa drogi S19 na odcinku Malewice-Chlebczyn”

Inwestor (zamawiający): Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Kielce


Długość realizowanego kontraktu: ok.  26 km.


Zakres prac:

 1. Opracowanie Dokumentacji Projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych warunków, uzgodnień, opinii, pozwoleń i decyzji administracyjnych pozwalających na realizację inwestycji.
 2. Roboty przygotowawcze.
 3. Roboty drogowe w zakresie:
  • budowy odcinka drogi ekspresowej  S19 długości ok. 26 km,
  • budowy węzłów drogowych Siemiatycze Północ, Siemiatycze Południe,
  • budowy Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP): Leszczka W i Leszczka Z,
  • budowy Obwodu Utrzymania Drogowego (OUD) z budynkiem administracyjno-socjalnym i budynkami towarzyszącymi,
  • wzmocnienia podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg i obiektów inżynierskich oraz zapewnienie stateczności skarp,
  • przebudowy istniejącej sieci dróg publicznych i dróg wewnętrznych będących w kolizji z realizowaną drogą ekspresową
  • budowy systemu odwodnienia drogowego,
  • budowy chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo – rowerowych i zatok autobusowych,
  • budowy wzdłuż drogi ekspresowej dróg dojazdowych obsługujących przyległy teren wraz ze zjazdami na przyległe działki,
  • budowy wjazdów, zjazdów i przejazdów awaryjnych,
  • wykonania organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 4. Budowę obiektów inżynierskich.


Wykonawca kontraktu:

KOLİN İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
HORASAN SOKAK NO: 14
ANKARA, TR51 Ankara, Turcja

Wartość umowna robót budowlano-montażowych: 665 210 000,00 zł brutto

Podstawowy czas realizacji nadzoru: 60 m-cy (od dnia rozpoczęcia świadczenia usługi)


Funkcję nadzoru inwestorskiego pełni:

DTŚ S.A. Katowice