Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktami pn.:

Realizowane |29 grudzień 2020 |

1) "Projekt i budowa drogi S19 na odcinku od węzła Białystok Księżyno (bez węzła) do węzła Białystok Południe (z węzłem) oraz drogi krajowej nr 65 na odcinku od węzła Białystok Południe do m. Grabówka"   2) "Projekt i budowa drogi S19 na odcinku od węzła Białystok Południe(bez węzła) - Ploski". Inwestor (zamawiający): Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Białystok

Długość realizowanych kontraktów:

1) 21,5 km,

2) 13,0 km.

Zakres prac:

 1. opracowanie Dokumentacji Projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń i decyzji administracyjnych,
 2. roboty przygotowawcze,
 3. roboty drogowe w zakresie:

  - budowy odcinków drogi ekspresowej S19 wraz z przyległą infrastrukturą techniczną:

  • kontrakt 1 od węzła Białystok Księżyno (bez węzła) do węzła Białystok Południe (z węzłem) o długości około 7,946 km oraz drogi krajowej nr 65 na odcinku od węzła Białystok Południe do m. Grabówka o długości około 13,6838 km;
  • kontrakt 2 od węzła Białystok Południe (bez węzła)-Ploski o długości około 12,275 km.

  - budowy węzłów drogowych:

  • kontrakt 1 „Białystok Południe”;
  • kontrakt 2 „Zabłudów”.

  - wzmocnienia podłoża gruntowego,
  - budowy obiektów inżynierskich,
  - przebudowy istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą ekspresową,
  - systemu odwodnienia drogowego,
  - budowy chodników, ścieżek rowerowych i zatok autobusowych,
  - urządzeń ochrony środowiska,
  - przebudowy kolidujących urządzeń i sieci,
  - przebudowy infrastruktury kolejowej,
  - urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
  - budowy przepustów drogowych o funkcji hydrologicznej, ekologicznej i mieszanej
  - przebudowy cieków wodnych oraz urządzeń melioracyjnych,
  - rekultywacji terenów zajętych przez Wykonawcę (po zakończeniu robót).


Wykonawcy:
Kontrakt 1 

Konsorcjum:

 • Aldesa Construcciones Polska sp. z o.o., ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa (lider)
 • Aldesa Construcciones S.A. c/Bahia de Pollensa 13, 28042 Madryt, Hiszpania (partner)

  Wartość wykonania przedmiotu zamówienia (brutto): 456 142 253,64 zł

Kontrakt 2:

 • MOTA-ENGIL Central Europe S.A., ul. Opolska 110, 31-323 Kraków

  Wartość wykonania przedmiotu zamówienia (brutto): 396 981 704,99 zł

Podstawowy czas realizacji nadzoru: 61 m-cy (od stycznia 2021 r., tj. od dnia rozpoczęcia świadczenia usługi)


Funkcję nadzoru inwestorskiego pełni: DTŚ S.A. Katowice