Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktami:

Realizowane |21 październik 2020 |

1. Budowa drogi S1 Kosztowy – Bielsko-Biała. Odcinek I węzeł „Kosztowy II” (z węzłem) – węzeł „Oświęcim” (bez węzła), 2. Budowa drogi S1 Kosztowy – Bielsko-Biała. Odcinek II węzeł „Oświęcim (z węzłem) – Dankowice, 3. Budowa drogi S1 Kosztowy – Bielsko-Biała. Odcinek III Dankowice – węzeł „Suchy Potok” (z węzłem).

Inwestor (Zamawiający): Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Katowice

Zakres prac obejmuje:

  1. Opracowanie Dokumentacji Projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych warunków, uzgodnień, opinii, pozwoleń i decyzji administracyjnych pozwalających na realizację inwestycji oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
  2. Roboty przygotowawcze.
  3. Roboty drogowe w zakresie obejmującym budowę drogi ekspresowej S1 wraz z przynależną infrastrukturą techniczną oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu,
  4. Budowę obiektów inżynierskich,
  5. Budowę MOP  i OUD. 
     

Wykonawca Odcinka II Konsorcjum firm:
- PORR S.A. z Warszawy (lider),
- Mota Engil Central Europe S.A. z Krakowa.
Wartość przewidzianych do wykonania prac projektowych oraz robót budowlano-montażowych (brutto): 989 751 443,10 PLN

Wykonawca Odcinka III Konsorcjum firm:
- MIRBUD S.A. ze Skierniewic (lider),
- Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. z Kobylarni.

Wartość przewidzianych do wykonania prac projektowych oraz robót budowlano-montażowych (brutto): 586 710 000,00 PLN

Czas realizacji nadzoru: 60 m-cy, w tym 15 m-cy gwarancji (od  października 2020 r., tj. od dnia podpisania umowy)

Funkcję nadzoru inwestorskiego pełni konsorcjum firm:

  • Ayesa Polska Sp. z o.o. Ruda Śląska (lider konsorcjum),
  • DTŚ S.A. Katowice,
  • Inko Consulting Sp. z o.o. Pszczyna.