Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.:

Realizowane |16 czerwiec 2020 |

„Budowa drogi ekspresowej S1 (dawniej S69) Bielsko-Biała – Żywiec - Zwardoń, odcinek Przybędza - Milówka (obejście Węgierskiej Górki)”

Inwestor (zamawiający): Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział Katowice

Długość realizowanego odcinka: 8,53 km,

Zakres prac: 

 1. opracowanie Dokumentacji Projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń i decyzji administracyjnych,
 2. roboty przygotowawcze,
 3. roboty drogowe w zakresie:
 • budowy odcinka drogi ekspresowej nr 1 długości 8,53 km wraz z przyległą infrastrukturą techniczną,
 • budowy węzłów drogowych (węzeł „Przybędza”, węzeł „Milówka”),
 • wzmocnienia podłoża gruntowego,
 • budowy obiektów inżynierskich:
   1 przejazdu pod S1,
   5 estakad,
   3 mostów w ciągu S1,
   2 tuneli drogowych (przez masyw Barania i przez masyw Białożyński Groń),
 • przebudowy istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą ekspresową,
 • systemu odwodnienia drogowego,
 • budowy chodników i zatok autobusowych,
 • urządzeń ochrony środowiska,
 • przebudowy kolidujących urządzeń,
 • urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
 • budowy przepustów drogowych funkcji hydrologicznej, ekologicznej
  i mieszanej
 • przebudowy cieków wodnych oraz urządzeń melioracyjnych,
 • rekultywacji terenów zajętych przez Wykonawcę (po zakończeniu robót).

Wykonawca kontraktu:

Konsorcjum:

 • LIDER - MIRBUD S. A. ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice
 • PARTNER – PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWY DRÓG I MOSTÓW KOBYLARNIA S. A. Kobylarnia 8, 86-061 Brzoza
 • PARTNER – PRYWATNA SPÓŁKA AKCYJNA ZRZESZENIE BUDOWLANE „INTERBUDMONTAŻ” ul. T. Strokacha budynek 1 03148 Kijów, Ukraina

Wartość wykonania przedmiotu zamówienia (brutto): 1 378 952 702,84 zł

Podstawowy czas realizacji nadzoru: 68 m-cy (od czerwca 2020 r., tj. od dnia podpisania umowy)

Funkcję nadzoru inwestorskiego pełni konsorcjum firm:

 • DTŚ SA Katowice (lider konsorcjum)
 • INKO Consulting Spółka z o. o. Pszczyna