Budowy drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Syców - węzeł Walichnowy (A1)

Realizacje zakończone |09 czerwiec 2016 | Autor: DTŚ SA
Droga ekspresowa S8 (foto: DTŚ SA)
Droga ekspresowa S8 (foto: DTŚ SA)

Zarządzanie, pełnienie nadzoru inwestorskiego i koordynacja realizacji budowy drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Syców - węzeł Walichnowy (A1) dla odcinków realizacyjnych nr: 1,2,3.

Klasa drogi: S

Długość zrealizowanego odcinka: 45,00 km, w tym obiekty inżynierskie: 30 wiaduktów, 5 mostów, 11 przejść dla zwierząt, 2 przejścia podziemne

Czas realizacji: 2011-2015

Wartość wykonanych robót budowlano-montażowych (brutto): 1 102 910 316 PLN

Wykonawcy robót:

Odcinek I - Konsorcjum firm:

  • Mota-Engil Central Europe SA Kraków – Lider
  • Mota-Engil SA Porto – Partner

Odcinek II - Konsorcjum firm:

  • Mota-Engil Central Europe SA Kraków – Lider
  • Mota-Engil SA Porto – Partner

Odcinek III - Konsorcjum firm:

  • DRAGADOS SA Madryt – Lider
  • POL-AQUA SA Piaseczno – Partner