16 października 2020 roku w siedzibie GDDKiA w Katowicach podpisaliśmy umowę na pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie budową drogi S1 Kosztowy – Bielsko-Biała

Wiadomości |21 październik 2020 |

16 października 2020 roku w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach podpisaliśmy umowę na pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie budową drogi S1 Kosztowy – Bielsko-Biała w podziale na:

  1. Odcinek I węzeł „Kosztowy II” (z węzłem) – węzeł „Oświęcim” (bez węzła),
  2. Odcinek II węzeł „Oświęcim (z węzłem) – Dankowice,
  3. Odcinek III Dankowice – węzeł „Suchy Potok” (z węzłem). 

Funkcję tę będziemy pełnić w konsorcjum z firmą Ayesa Polska Sp. z o.o. z Rudy Śląskiej (lider) oraz INKO Consulting Sp. z o. o. z Pszczyny (partner).