Wiadomości

W dniu 4 pażdziernika 2023 roku podpisaliśmy umowę z CPK Sp. z o.o. na ŚWIADCZENIE USŁUG INŻYNIERA KONTRAKTU DLA PROJEKTU PN.: „BUDOWA LINII KOLEJOWEJ NR 85 NA ODC. ŁÓDŹ – SIERADZ PÓŁNOCNY I LINII KOLEJOWEJ NR 86 NA ODC. SIERA

Wiadomości |04.10.2023

Część 1: usługi inżyniera kontraktu obejmujące swym zakresem Zadanie Inwestycyjne „Budowa linii kolejowej nr 85 na odc. Łódź – Sieradz Północny”


22.09.2023r. podpisaliśmy umowę z CPK sp. z o.o. na świadczenie usług inżyniera kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn.: „BUDOWA TUNELU DALEKOBIEŻNEGO W ŁODZI WRAZ Z WŁĄCZENIEM W LINIĘ NR 14” W PODZIALE NA DWIE CZĘŚCI

Wiadomości |22.09.2023

Część 1: usługi Inżyniera Kontraktu dla Zamierzenia ŁDK, tj. zamierzenia budowlanego pn. „Budowa kanalizacji kablowej stanowiącej element zasilania podstacji trakcyjnej dla linii kolejowej realizowanej w ramach zadania


W dniu 16 lutego 2023 roku podpisaliśmy z Centralnym Portem Komunikacyjny sp. z o.o.umowę dotyczącą realizacji zadania pn.:

Wiadomości |16.02.2023

Świadczenie usług Inżyniera Kontraktu dla Zadania Inwestycyjnego pn. Budowa linii kolejowej nr 85 na odc. Warszawa Zachodnia – CPK – Łódź Niciarniana (bez odcinka w obrębie Węzła kolejowego CPK) w podziale na 2 Części – w


Foto: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

17 listopada 2022 roku podpisaliśmy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie umowę na pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.:

Wiadomości |17.11.2022

Budowa drogi S6 Koszalin – Słupsk, Odcinek 2, Budowa obwodnicy Sławna w ciągu S6 (początek obwodnicy m. Sławno /bez w. "Bobrowice" - początek obwodnicy w. Słupsk /bez w. "Słupsk Zachód")


30 września 2022 roku podpisaliśmy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie umowę na pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.:

Wiadomości |03.10.2022

„Budowa drogi S6 Koszalin – Słupsk, Odcinek 1, Koniec obwodnicy Koszalina i Sianowa /bez w. "Sianów Wschód"/ - początek obwodnicy m. Sławno /z w. "Bobrowice"/.”