Pełnienie nadzoru nad realizacją zadania pn.: „Budowa drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98 w formule Zaprojektuj i zbuduj” stanowiącej fragment Wschodniej Obwodnicy Wrocławia.

Realizowane |16 sierpień 2017 |

Inwestor (Zamawiający): Dolnośląska Służba Dróg i Kolei, Wrocław

Długość realizowanego odcinka: ok. 9,850 km

Obiekty inżynierskie (m.in.):

  • 2 wiadukty,
  • 2 mosty,
  • 2 skrzyżowania typu „rondo”,
  • 4 skrzyżowania skanalizowane.

Łączna wartość prac projektowo- budowlanych (brutto): 104 395 473,87 PLN

Wykonawca zadania:

Konsorcjum firm:

  • Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. Wrocław (lider)
  • Strabag Sp. z o.o. Pruszków

Czas realizacji zadania: 47 m-cy, w tym 15 m-cy gwarancji (od 16 sierpnia 2017 r., tj. od dnia podpisania umowy do 30 sierpnia 2021 r.).

Nadzór inwestorski: DROGOWA TRASA ŚREDNICOWA SA Katowice