Zarządzanie i sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad opracowaniem dokumentacji projektowej i realizacją robót budowlanych w ramach Projektu POIiŚ 5.2-6

Realizowane |04 sierpień 2017 |

„Prace na linii kolejowej nr 1 na odcinku CZĘSTOCHOWA – ZAWIERCIE” w km 229,350 – 273,265

Inwestor (zamawiający): PKP Polskie Linie Kolejowe SA Warszawa

Długość realizowanego odcinka: 43,915 km linii dwutorowej

Ilość obiektów inżynierskich:

  • 10 stacji i przystanków,
  • 19 peronów,
  • 15 przejazdów kolejowo-drogowych,
  • 31 innych obiektów inżynierskich, w tym mostów i wiaduktów.

Wykonawca Kontraktu:  ZUE SA Kraków

Czas realizacji Kontraktu: 72 m-cy, w tym 36 m-cy gwarancji (od dnia podpisania umowy).

Łączna wartość prac projektowo-budowlanych  (brutto): 457 mln PLN

Nadzór inwestorski nad Kontraktem pełni konsorcjum firm:

  • MP-MOSTY Sp. z o.o. Kraków
  • DTŚ SA Katowice