Zarządzanie i nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych na odcinkach linii kolejowych E30 i nr 95 w KRAKOWIE

Realizowane |16 czerwiec 2017 |

w ramach projektu nr 2015-PL-TM-0004-W pn.: „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej.”

Inwestor (zamawiający): PKP Polskie Linie Kolejowe SA Warszawa

Kontrakt nr 1:

Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej.

Wykonawca robót budowlanych:

Konsorcjum firm:

  • STRABAG Sp. z o.o. Pruszków (lider konsorcjum)
  • STRABAG Czechy
  • STRABAG Węgry
  • Krakowskie Zakłady Automatyki SA

Czas realizacji Kontraktu nr 1: 96 m-cy, w tym 48 m-cy gwarancji (od dnia podpisania umowy).

 

Kontrakt nr 2:

Prace na linii kolejowej nr 95 Kraków Mydlniki – Podłęże na odcinku Kościelniki – Podłęże.

Wykonawca robót projektowo-budowlanych: ZUE SA Kraków

Czas realizacji Kontraktu nr 2: 74 m-cy, w tym 60 m-cy gwarancji (od dnia podpisania umowy).

Łączna wartość prac projektowo-budowlanych  (brutto): 1 224 mln PLN

 

Nadzór inwestorski nad Kontraktami nr 1 i 2:

Konsorcjum firm:

  • MP-MOSTY Sp. z o.o. Kraków (lider konsorcjum)
  • DTŚ SA Katowice