Prokura

Główna Księgowa Pani Małgorzata Bigewska – prokura łączna z Członkiem Zarządu

Dyrektor ds. Ofertowania - Pani Jolanta Kaczmarek – prokura łączna z Członkiem Zarządu