Prokura

Główna Księgowa Pani Małgorzata Bigewska – prokura łączna z Członkiem Zarządu

Kierownik Działu Planowania i Pozyskiwania Kontraktów - Pani Jolanta Kaczmarek – prokura łączna z Członkiem Zarządu