Prokura

Główna Księgowa Pani Małgorzata Bigewska – prokura mieszana łącznie z innym Prokurentem lub Członkiem Zarządu

Dyrektor ds. Ofertowania - Pani Jolanta Kaczmarek – prokura mieszana łącznie z innym Prokurentem lub Członkiem Zarządu