Prokura

Dyrektor ds. Ekonomiczno - Finansowych / Główny Księgowy Pan Reinhard Wróbel – prokura łączna z Członkiem Zarządu

Kierownik Działu Planowania i Pozyskiwania Kontraktów - Pani Jolanta Kaczmarek – prokura łączna z Członkiem Zarządu