Realizacje

ŚWIADCZENIE USŁUG INŻYNIERA KONTRAKTU DLA PROJEKTU PN.: „BUDOWA LINII KOLEJOWEJ NR 85 NA ODC. ŁÓDŹ – SIERADZ PÓŁNOCNY I LINII KOLEJOWEJ NR 86 NA ODC. SIERADZ PÓŁNOCNY – KĘPNO – CZERNICA WROCŁAWSKA – WROCŁAW GŁÓWNY”, W PODZIALE NA 4 CZĘŚCI

Realizowane |08.10.2023

Część 1: usługi inżyniera kontraktu obejmujące swym zakresem Zadanie Inwestycyjne „Budowa linii kolejowej nr 85 na odc. Łódź – Sieradz Północny”[więcej]


ŚWIADCZENIE USŁUG INŻYNIERA KONTRAKTU DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: „BUDOWA TUNELU DALEKOBIEŻNEGO W ŁODZI WRAZ Z WŁĄCZENIEM W LINIĘ NR 14” W PODZIALE NA DWIE CZĘŚCI

Realizowane |25.09.2023

Część 1: usługi Inżyniera Kontraktu dla Zamierzenia ŁDK, tj. zamierzenia budowlanego pn. „Budowa kanalizacji kablowej stanowiącej element zasilania podstacji trakcyjnej dla linii kolejowej realizowanej w ramach zadania[więcej]


Świadczenie usług Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa linii kolejowej nr 85 na odc. Warszawa Zachodnia – CPK – łódź Niciarniana (bez odcinka w obrębie węzła kolejowego CPK)” W podziale na dwie części

Realizowane |19.02.2023

Część nr 2: Usługi inżyniera kontraktu obejmujące swym zakresem odcinek linii Kolejowej nr 85 pomiędzy LK11 (km 60+622), a stacją łódź fabryczna (ok. Km 120+035). [więcej]


Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: Budowa drogi S6 Koszalin – Słupsk, Odcinek 2,

Realizowane |17.11.2022

Budowa obwodnicy Sławna w ciągu S6 (początek obwodnicy m. Sławno /bez w. "Bobrowice" - początek obwodnicy w. Słupsk /bez w. "Słupsk Zachód")[więcej]


Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Budowa drogi S6 Koszalin – Słupsk, Odcinek 1, Koniec obwodnicy Koszalina i Sianowa (bez w. Sianów Wschód) - początek obwodnicy m. Sławno (z w. Bobrowice).

Realizowane |03.10.2022

Inwestor (Zamawiający): Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Szczecin Zakres prac: Zadanie polega na zaprojektowaniu, uzyskaniu wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i prawomocnych decyzji[więcej]