Realizacje

Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Budowa drogi S6 Koszalin – Słupsk, Odcinek 1, Koniec obwodnicy Koszalina i Sianowa (bez w. Sianów Wschód) - początek obwodnicy m. Sławno (z w. Bobrowice).

Realizowane |03.10.2022

Inwestor (Zamawiający): Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Szczecin Zakres prac: Zadanie polega na zaprojektowaniu, uzyskaniu wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i prawomocnych decyzji[więcej]


ŚWIADCZENIE USŁUGI KONSULTANTA DLA ZADANIA PN.: „PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 408 NA ODCINKU OD M. GLIWICE DO GRANICY WOJEWÓDZTWA, ETAP I: BUDOWA OBWODNICY SOŚNICOWIC

Realizowane |01.09.2022

Inwestor (Zamawiający): Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24; 40-609 Katowice Zakres prac: Zakres planowanego przedsięwzięcia obejmować będzie: budowę obwodnicy miejscowości Sośnicowice,budowę skrzyżowań[więcej]


Świadczenie usług inżyniera dla inwestycji pn.:

Realizowane |25.05.2022

„Budowa przedłużenia Alei Korfantego na odcinku od skrzyżowania z ulicą Heweliusza do ulicy Brygadzistów w Zabrzu”.[więcej]


Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.:

Realizowane |21.02.2022

Część 2: odc. 2 Kock (koniec obwodnicy Woli Skromowskiej) - w. Lubartów Północ (bez węzła) o dł. ok. 15,824 km”.[więcej]


Pełnienie nadzoru inwestorskiego i zarządzanie kontraktem pn.: „Budowa węzła „Sianów Zachód” w ramach inwestycji pn. „Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S6 wraz z odcinkiem S11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód od km 6+400 do km 14+300”.

Realizowane |08.02.2022

Inwestor (Zamawiający): Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Szczecin Zakres prac: wykonanie robót przygotowawczych,budowa węzła drogowego,powiązanie drogi z innymi drogami publicznymi,zmiany w infrastrukturze[więcej]