Historia DTŚ S.A.

Historia Spółki Akcyjnej DROGOWA TRASA ŚREDNICOWA w nierozerwalny sposób jest związana z historią budowy Drogowej Trasy Średnicowej. Spółkę powołano do życia w ostatnich tygodniach 1992 roku, aby w nowych warunkach społeczno-gospodarczych stworzyć możliwość kontynuowania rozpoczętej przez Dyrekcję Budowy Tras Komunikacyjnych (DBTK) w Katowicach w 1982 roku realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „DROGOWA TRASA ŚREDNICOWA Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego Katowice – Gliwice”.

Przebieg Drogowej Trasy Średnicowej (źródło: DTŚ SA)
Przebieg Drogowej Trasy Średnicowej (źródło: DTŚ SA)

Aby w powstałej nowej sytuacji doprowadzić do wybudowania tej podstawowej i oczekiwanej przez mieszkańców aglomeracji górnośląskiej trasy komunikacyjnej, trzeba było powołać nowy podmiot gospodarczy. Drogowa Trasa Średnicowa traktowana jeszcze w latach 90. ubiegłego wieku jako inwestycja centralna, w wyniku wprowadzonej 1 stycznia 1999 r. reformy administracyjnej państwa stała się wspólnym zadaniem dla władz samorządu terytorialnego Województwa Śląskiego oraz miast, przez teren których miała przebiegać. Aby umożliwić jej dalsze finansowanie ze środków budżetowych oraz kredytu z EBI zawarto tzw. „Porozumienie Dziesięciu” pomiędzy Ministrem Transportu i Gospodarki Morskiej, Wojewodą Śląskim, Zarządem Województwa Śląskiego, Zarządami Miast oraz Zarządem DTŚ S.A. w Katowicach, które przekazywało Zarządowi Województwa Śląskiego funkcję inwestora i koordynatora realizacji, a Spółce DTŚ S.A. powierzyło pełnienie funkcji inwestora zastępczego – zarządzającego projektem.

W wyniku tych działań do 2006 roku udało się zakończyć realizację etapu „DTŚ Wschód” od węzła z drogą krajową DK 86 w Katowicach do ul. Niedurnego w Rudzie Śląskiej (rondo w Chebziu).

Mimo wielu kolejnych trudności i przerw w budowie, realizację etapu „DTŚ Zachód” udało się zakończyć w grudniu 2015 roku i oddać do użytku w marcu 2016r. , co pozwala mieszkańcom konurbacji górnośląskiej korzystać w pełni z wszystkich zalet DROGOWEJ TRASY ŚREDNICOWEJ.

Zakończenie budowy DROGOWEJ TRASY ŚREDNICOWEJ to przede wszystkim zwieńczenie okresu 23 lat pracy Spółki Akcyjnej „Drogowa Trasa Średnicowa” dla dobra regionu, ale i początek kolejnego etapu działalności Spółki w nowych projektach infrastrukturalnych na terenie całego kraju.

DTŚ SYMBOL WIELKIEJ ZMIANY

Kalendarium Drogowej Trasy Średnicowej

1958

po raz pierwszy zlokalizowano w planach zagospodarowania przestrzennego przebieg trasy Katowice-Gliwice (pod nazwą TRASA ŚREDNICOWA Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego).

1977

po raz pierwszy – pod obecną nazwą – tj. DROGOWEJ TRASY ŚREDNICOWEJ, pojawiła się w planie generalnym zagospodarowania przestrzennego woj. katowickiego,

rozpoczęto również opracowywanie założeń techniczno-ekonomicznych i projektów dla fragmentów trasy.

1978-80 równolegle przystąpiono do prac przygotowawczych polegających na drobnych robotach ziemnych i przezbrojeniowych.

IV.1981

przerwanie wszystkich podjętych do tego czasu działań inwestycyjnych w związku z ogólnym kryzysem gospodarki w Polsce.

24.06.1982 Rada Ministrów podjęła uchwałę nr 132/82 uznającą wagę tej inwestycji dla funkcjonowania i rozwoju województwa katowickiego.

IX.1982

utworzenie Dyrekcji Budowy Tras Komunikacyjnych (DBTK) z siedzibą w Katowicach z zadaniem realizacji DROGOWEJ TRASY ŚREDNICOWEJ (DTŚ).

VI.1984 Prezydium Rządu PRL wprowadziło budowę DROGOWEJ TRASY ŚREDNICOWEJ – jako inwestycję centralną – do projektu Narodowego Planu Społeczno-Gospodarczego na lata 1980-90.

1985/86

rozpoczęcie budowy DROGOWEJ TRASY ŚREDNICOWEJ.

1986-90

realizacja niewielkiego zakresu, realizacja inwestycji centralnej nie nabrała tempa – brak środków finansowych w budżecie centralnym.

1990-94

praktyczne wstrzymanie realizacji inwestycji z powodów dalszego braku środków finansowych, prowadzono wyłącznie roboty zabezpieczające.

1993

powołanie Spółki "Drogowa Trasa Średnicowa S.A." w miejsce działającej od września 1982 r. Dyrekcji Budowy Tras Komunikacyjnych (DBTK) w Katowicach.

1994

wznowienie inwestycji i kontynuowanie budowy ze środków budżetu państwa (inwestycja centralna).

kontynuacja budowy DROGOWEJ TRASY ŚREDNICOWEJ do 1998 r., przekazanie do eksploatacji n/w odcinków:

 • grudzień 1994 – od ul. Racławickiej w Chorzowie do ul. Mieszka w Katowicach (ok. 2 km),
 • kwiecień 1995 – od ul. Mieszka do ul. Brackiej w Katowicach oraz skrzyżowanie DTŚ z ulicami Bracką, Gliwicką i Bocheńskiego (ok.1 km),
 • listopad 1995 – od ul. Żołnierskiej do ul. Bytomskiej w Świętochłowicach (ok. 1,5 km),
 • listopad 1996 – od ul. Bytomskiej do ronda przy ul. Niedurnego w Rudzie Śląskiej-Chebziu (ok. 3 km),
 • wrzesień 1997 – łącznice południowe węzła DTŚ z ul. Bytomską w Świętochłowicach wraz z objazdem ul. Bytomskiej,
 • listopad 1997 – łącznica i przebudowa ul. Brackiej w Katowicach stanowiącej fragment węzła DTŚ z trasami i ulicami podstawowego układu komunikacyjnego miasta,
 • październik 1998 – od ul. Racławickiej do ul. BOWiD w Chorzowie oraz węzeł z ul. BOWiD.
 
8.10.1998 podpisanie przez Rząd RP umowy kredytowej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) na częściowe kredytowanie budowy DTŚ (DTŚ Wschód).

7.06.1999

zawarcie "Porozumienia 10-ciu" w sprawie kontynuacji budowy DTŚ po reformie administracyjnej.

1999-2006

przekazywanie do eksploatacji kolejnych odcinków DTŚ:

 • czerwiec 1999 – południowa jezdnia trasy głównej DTŚ od ul. Gałeczki do ul. BOWiD w Chorzowie,
 • lipiec 2000 – węzły DTŚ z ulicami Mieszka I-go i Gałeczki oraz skrzyżowanie (rondo) ul. Mieszka I-ego i Piastów w Katowicach, wiadukty w ciągu ul. Bytomskiej w Świętochłowicach,
 • wrzesień 2000 – południowa jezdnia trasy głównej DTŚ w Świętochłowicach,
 • październik 2000 – węzeł DTŚ z ul. Bytomską w Świętochłowicach,
 • grudzień 2000 – węzeł DTŚ z ul. Dąbrowskiego w Chorzowie,
 • wrzesień 2001 – od ul. Żołnierskiej w Świętochłowicach do ul. BOWiD w Chorzowie,
 • październik 2002 – węzeł drogowy w Katowicach-Dębie łączący trasę główną DTŚ z ulicami Chorzowską, Złotą, Dębową i Bracką,
 • sierpień 2003 – estakada nad ul. Bracką oraz odcinek DTŚ w ciągu ul. Chorzowskiej od ul. Dębowej do ul. Stęślickiego w Katowicach, nowa ulica Stęślickiego na odcinku od ul. Gliwickiej do ul. Misjonarzy Oblatów wraz z górnym poziomem węzła DTŚ z ul. Stęślickiego,
 • maj 2004 – dolny poziom węzła DTŚ na ul. Chorzowskiej w Katowicach z nowo wybudowaną ul. Stęślickiego.
 • grudzień 2006 - ciąg ul. Chorzowskiej i Al. Roździeńskiego w Katowicach od rejonu budynku banku ING Bank Śląski poprzez rondo im. gen. J. Ziętka - wraz z tunelem pod rondem – do połączenia węzłem z DK86 oraz węzeł z ul. Nowograniczną, który łączy DTŚ z ul. Warszawską (ok. 2,3 km),
 

X.2007

podpisanie przez Rząd RP umowy kredytowej z EBI na kontynuowanie budowy DTŚ (DTŚ Zachód),

2007-2011

dostosowanie dokumentacji technicznej etapu DTŚ-Zachód do zmienionych przepisów i procedur administracyjnych.

2008-2011

oddanie do eksploatacji kolejnych odcinków DTŚ:

2012-2015
 • maj 2008 – od ul. Niedurnego (rondo) w Chebziu do ul. Klary w Rudzie Śląskiej (odcinki R1 i R2),
 • czerwiec 2011 – od granicy z Rudą Śląską do węzła DTŚ z ul. de Gaulle'a w Zabrzu (odcinki Z1 i Z2),

ostatni etap realizacji inwestycji DROGOWA TRASA ŚREDNICOWA, oddanie do eksploatacji kolejnych odcinków:

 • sierpień 2014 – od węzła DTŚ z ul. de Gaulle'a w Zabrzu do granicy z Gliwicami (odcinki Z3 i Z4),
 • listopad 2014 – od granicy z Zabrzem do ul. Kujawskiej-Błonie w Gliwicach (odcinek G1).
 
XII.2015

zakończenie prac budowlanych przy realizacji ostatniego odcinka DTŚ w Gliwicach (G2).

19.III.2016

uroczystość otwarcia odcinka od ul. Kujawskiej-Błonie do węzła DK88 z ul. Portową w Gliwicach (G2) kończącego realizację całej inwestycji DROGOWA TRASA ŚREDNICOWA Gliwice – Katowice.