Jeżeli w tym momencie nie posiadamy oferty, która Cię interesuje zostaw swoją aplikację w naszej bazie wypełniając poniższy formularz:

Formularz aplikacyjny

Obszar zainteresowań
Dane personalne
Dane kontaktowe
Znajomość języków
Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
Uprawnienia projektowe
Specjalności
Dodatkowe
Plik CV
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb obecnego jak i przyszłych procesów rekrutacji, prowadzonych przez DTŚ SA zgodnie z postanowieniami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., nr. 101, poz. 926 ze zm.). Podanie danych jest dobrowolne, w każdej chwili przysługuje mi prawo do wglądu do danych, ich poprawiania lub usunięcia. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie moich danych.