Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym.

Ogłoszenia |11 październik 2022 |

DTŚ Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (40-877) przy ul. Mieszka I 10 ogłasza przetarg pisemny nieograniczony, na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej księgą wieczystą nr KA1K/00001824/1, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Katowicach XI Wydział Ksiąg Wieczystych, położonej w Katowicach przy ul. Kochanowskiego 3 wraz z prawem własności położonego na niej budynku stanowiącego odrębną nieruchomość.

Treść całego ogłoszenia do pobrania poniżej w formacie PDF

Załączniki do ogłoszenia o przetargu do pobrania poniżej w formacie pliku skompresowanego ZIP

Lista załączników:

Opis przedmiotu przetargu.pdf
Regulamin przetargu.pdf
Informacja RODO.pdf
Formularz oferty.pdf
Formularz oferty.docx (wersja edytowalna)
Akademik Folder.pdf