Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie wyboru firmy do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego

Ogłoszenia |07 październik 2021 |

Rada Nadzorcza Spółki DTŚ S.A. na posiedzeniu w dniu 06 października 2021 r. podjęła uchwałę w sprawie wyboru firmy Biuro Biegłych Rewidentów „EKO-BILANS” Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-248), ul. P.O.W. nr 29 m. 3 do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki DTŚ S.A. z siedzibą w Katowicach za rok obrotowy 2021 i rok obrotowy 2022.
 
Dziękujemy pozostałym oferentom za złożone oferty.