Ogłoszenie Rady Nadzorczej dotyczące badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 i 2022

Ogłoszenia |14 wrzesień 2021 |

Rada Nadzorcza Spółki DTŚ S.A. zaprasza zainteresowane uprawnione podmioty – firmy audytorskie do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 i 2022

Przedmiot zamówienia:

  1. Zawarcie umowy o badanie sprawozdania finansowego z firmą audytorską na okres dwóch lat,
  2. Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za następujące okresy:
    a) rok obrotowy: 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r. wraz ze sporządzeniem pisemnego sprawozdania z badania,
    b) rok obrotowy: 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r. wraz ze sporządzeniem pisemnego sprawozdania z badania.

 Treść całego ogłoszenia dostępna poniżej w formacie PDF