DTŚ SA ogłasza postępowanie prowadzone w trybie Aukcji mające na celu sprzedaż

Ogłoszenia |14 październik 2020 |

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Kochanowskiego 3 wraz z prawem własności położonego na niej budynku stanowiącego odrębną nieruchomość.

 

Poniżej do pobrania cała treść ogłoszenia wraz z załącznikami w formacie PDF