14 czerwca 2019 roku podpisaliśmy umowę z GDDKiA we Wrocławiu na pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem: „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) – Lubawka zada

Wiadomości |14 czerwiec 2019 |

14 czerwca 2019 roku podpisaliśmy umowę z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu na pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem: „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) – Lubawka zadanie IV od węzła Kamienna Góra Północ (z węzłem) do granicy państwa, o długości ok. 15,3 km”.


Funkcję tę będziemy pełnić w konsorcjum z firmą INKO Consulting Spółka z o. o. z Pszczyny, która jest naszym partnerem.