18 kwietnia 2019 roku podpisaliśmy z GDDKiA Oddział w Łodzi umowę na pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem:

Wiadomości |18 kwiecień 2019 |

Projekt i budowa autostrady A-1 Tuszyn (bez węzła) – gr. woj. łódzkiego/śląskiego od km 335+937,65 do km 399+742,51. Odcinek B – węzeł Bełchatów (bez węzła) – węzeł Kamieńsk (z węzłem) od km 351+800,00 do km 376+000,00.

18 kwietnia 2019 roku podpisaliśmy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi umowę na pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem: Projekt i budowa autostrady A-1 Tuszyn (bez węzła) – gr. woj. łódzkiego/śląskiego od km 335+937,65 do km 399+742,51. Odcinek B – węzeł Bełchatów (bez węzła) – węzeł Kamieńsk (z węzłem) od km 351+800,00 do km 376+000,00.

Funkcję tę będziemy pełnić w konsorcjum z firmą INKO Consulting Spółka z o. o.
z Pszczyny, która jest naszym partnerem.