4 sierpnia 2017 r. podpisana została umowa na zarządzanie i nadzór inwestorski nad opracowaniem dokumentacji projektowej i realizacją robót budowlanych w ramach Projektu POIiŚ 5.2-6 „Prace na linii kolejowej nr 1 na odcinku CZĘSTOCHOWA – ZAWIERCIE"

Wiadomości |04 sierpień 2017 |

4 sierpnia 2017 r. podpisana została umowa na zarządzanie i sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad opracowaniem dokumentacji projektowej i realizacją robót budowlanych w ramach Projektu POIiŚ 5.2-6 „Prace na linii kolejowej nr 1 na odcinku CZĘSTOCHOWA – ZAWIERCIE” w km 229,350 – 273,265.

Funkcję tę będziemy pełnić w konsorcjum z firmą MP-MOSTY Sp. z o.o. Kraków.