20 lipca 2017 roku podpisaliśmy umowę na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu - Rozbudowa drogi gminnej (nr 160 166 S) oraz drogi powiatowej (nr 7468 S) w Bielsku-Białej.

Wiadomości |20 lipiec 2017 |

20 lipca 2017 roku w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej podpisaliśmy umowę na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w trakcie realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej (nr 160 166 S) ul. Czołgistów w Bielsku-Białej; Rozbudowa drogi powiatowej (nr 7468 S) ul. Szerokiej w Bielsku-Białej.